Readiness Check pensioenakkoord

Wij geven u inzicht in de financiële impact van de Wet Toekomst Pensioenen en de bredere arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor uw bedrijf. Ook bepalen wij samen met u wat de beste oplossing is voor uw bedrijf en wat de beste timing is om de noodzakelijke wijzigingen in uw pensioenregeling door te voeren.

Icon Image
Pensioenregeling

We geven u meer achtergrondinformatie over de wetgeving van de Wet Toekomst Pensioenen en beoordelen welke onderdelen van uw pensioenregeling moeten worden aangepast om in lijn te zijn met de verplichte wijzigingen. Daarnaast informeren wij u over trends en de marktconformiteit in Nederland.

Icon Image
Scenario-analyse en simulaties

We berekenen de kostenimpact van verschillende scenario's. De belangrijkste scenario's zijn:

  • Het instandhouden van de stijgende premiestaffel voor bestaande medewerkers.
  • Een vaste premie voor alle medewerkers.

We laten de financiële impact zien voor u als werkgever en de financiële gevolgen voor de medewerkers. Dit doen we zowel voor het ouderdoms- als het nabestaandepensioen.

Icon Image
Compensatie

Om tot een akkoord te komen moet worden nagedacht over de compensatiestrategie die past bij u en uw medewerkers. Er zijn verschillende alternatieven voor compensatie mogelijk. Wij brengen de financiële impact van zowel directe als uitgestelde compensatie voor u in kaart.

Icon Image
Workshop Rewards

Het is tijd om de financiële bevindingen te bespreken in een workshop met al uw stakeholders. We plaatsen de financiële bevindingen in een breder rewards perspectief, waarin we belangrijke HR-elementen zoals werknemersmobiliteit, personeelsplanning en de EU Pay Transparency Directive meenemen.

Add Body Text 2 - optional. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Waarom een Readiness Check?

Caption headline. Lorem ipsum dolor sit amet.

Caption body. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Alle stakeholders hebben een duidelijk beeld van en inzicht in de financiële impact en de bredere beloningsgevolgen voor de werkgever en de werknemers.

Met onze Readiness Check bent u in staat om een gefundeerde én beargumenteerde beslissing te nemen over de beste manier om verder te gaan en de juiste timing om te starten.