ข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ครอบคลุม แม่นยำ ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย

จากสถานการณ์โควิด19 ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
การดึงตัวคนเก่ง มีทักษะเฉพาะมาร่วมงานกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญมากในปัจจุบัน
จนเกิดเป็นสงครามที่เราคุ้นหูกันว่า Talent War สงครามที่การดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรมีความดุเดือด รวดเร็ว และท้าทายมากขึ้น

WTW จึงขอเป็นกำลังสำคัญ ใช้ความเชี่ยวชาญและข้อมูลที่มี
ร่วมรบไปกับคุณในศึกครั้งนี้

Icon Image
ข้อมูลหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด

ข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด ทั้งในส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ฐานเงินเดือน โบนัส รูปแบบค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล วันลา หรือนโยบายการบริหารงานบุคคล 

Icon Image
มีผู้เข้าร่วมมากว่า 500 บริษัท
ครอบคลุมธุรกิจมาแรงมากที่สุด

ฐานข้อมูลมากที่สุดครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ เช่น การเงินการธนาคาร ประกันชีวิตและวินาศภัย สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและยา รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่มาแรงอย่าง Fintech, High Technology, Media and Gaming 

Icon Image
เป็นเพื่อนคู่คิด ดูแลใกล้ชิดตลอดการใช้งาน

เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีมงานจะคอยช่วยเหลือ วิเคราะห์ รวมถึงแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละองค์กร 

Icon Image
Add Body Content Section Heading 4 - optional

Add Body Content Section Text 4 - optional. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Thai-Comp-and-Ben-1.JPG
Thai-Comp-and-Ben-2.JPG
Thai-Comp-and-Ben-3.JPG


Add Section Title - optional:

Caption headline. Lorem ipsum dolor sit amet.

Caption body. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.